MEDLEMSBETINGELSER
1. Mål
Smart Opinion produserer nettbaserte markedstudier for sine partnere og kunder ved å sende ut spørreskjemaer til klientkontakter og paneldeltakere som frivillig har registrert seg på Smart Opinions nettside.
Dette dokumentet fastsetter de generelle medlemsbetingelsene for medlemmer av Smart Opinion, med andre ord kontoinnehavere på nettsiden http://www.smartopinion.com.
2. Status
Medlemmer av Smart Opinion kan bare være individer og ikke styrende organer. Alle selskaper er uttrykkelig forbudt fra å bli medlemmer, det gjelder også foreninger.
Panelet er åpent for de som er:
- over 15 år gamle
- med en e-post dresse
- som bor i tilgjengelig land
- snakker engelsk
- og har akseptert medlemsbetingelsene.
3. Medlemskap / Kontoinnehaver
Et individ blir en paneldeltaker når han/hun har:
- fylt ut Smart Opinion registreringsskjemaet riktig,
- akseptert medlemsbetingelsene til Smart Opinions,
- svart på registreringsbekreftelsen sent på e-post fra Smart Opinion.
Smart Opinions administrator forbeholder seg retten til å akseptere eller avslå enhver registreringsforespørsel, uten berettigelse.
4. Brukernavn og passord
Medlemmet av Smart Opinion identifiseres ut ifra brukernavn og passord som har blitt bekreftet av Smart Opinion. Passordet, som gjør at medlemmet kan logge seg inn og koble seg til flere tjenester, er privat og konfidensielt. Medlemmet er helt og holdent ansvarlig for bruken av hans/hennes passord. Ethvert bytte brukernavn og passord mellom medlemmer er strengt forbudt.
5. Paneldeltakerens forpliktelser
Som en generell regel forplikter paneldeltakeren seg til å aktivt delta i undersøkelsene han eller hun mottar med jevne mellomrom. Paneldeltakeren er overhodet ikke forpliktet til å delta.
- Medlemmet vil svare ærlig og spontant på spørsmålene som stilles han/henne, så svarene reflekterer personlighet, smak og interesser.
- Han/hun forplikter seg å holde produktenes og konseptenes natur som nevnes i undersøkelsene hemmelig.
- Paneldeltakeren forplikter seg til å oppdatere hans/hennes personlige detaljer.
- Medlemmet kan ikke under noen omstendigheter deligere noen av disse rettighetene eller forpliktelsene til en tredjepart. Hver medlem kan bare registrere seg én gang. Hans/hennes kontrakt er personlig og nominativ, og hvert medlem har sitt eget brukernavn.
- Paneldeltakeren vil bli kontaktet via e-post. Men de som har spesielt akseptert det (på registreringsskjemaet) kan bli kontaktet på telefon eller via post for å delta i telefonundersøkelser, fokusgrupper, produkttester...
6. Manglende respekt for de etiske retningslinjene
Når et medlem viser manglende respekt for hans/hennes forpliktelser og etiske retningslinjer, forbeholder Smart Opinion seg retten til å trekke tilbake tilgangen til hans/hennes konto med øyeblikkelig virkning, og uten å måtte gi beskjed. Kompensasjonskontoen vil bli kansellert umiddelbart.
Smart Opinion har introdusert IT verktøy som kan:
- oppdage ukonsekvente svar
- sjekke tiden det har tatt for paneldeltakeren å svare på spørreskjemaet
- oppdage paneldeltakere som har opprettet flere kontoer
- oppdage svarene som bryter moralske standarder.
7. Lengen på kontrakten
Denne kontrakten trer i kraft fra øyeblikket medlemmet aksepterer medlemsbetingelsene, så lenge Smart Opinion bekrefter kontoen som har blitt åpnet. Denne kontrakten gjelder for en ubestemt periode. Alle parter kan terminere kontrakten uten beskjed og uten berettigelse.
8. Paneldeltakernes penge kompensasjon
Når internettbrukeren har registrert seg for å bli en paneldeltaker vil han/hun motta en penge kompensasjon etter å ha svart på spørreskjemaet sent til e-post adressen sin. Kompensasjonen blir betalt via internettbetalingssiden Paypal www.paypal.com
9. Tjeneste tilgjengelighet
Smart Opinion har som mål å sikre tilgang til nettsiden smartopinion.com 7 dager i uken og 24 timer i døgnet, men har ingen forpliktelse til dette. Smart Opinion kan suspendere tilgjengelighet til tjenesten for vedlikehold og oppdatering, eller for alle andre tekniske årsaker. Smart Opinion er ikke ansvarlig for disse midlertidige forstyrrelsene eller andre konsekvenser de kan ha for medlemmet eller tredjeparter. Smart Opinion tilbyr ingen personlig hjelp eller hjelpelinje. Medlemmet bør lese seksjonen "OFTE STILTE SPØRSMÅL". Smart Opinion kan avslutte eller modifisere deres tjenesters natur når som helst, og uten å gi beskjed. Gitt at tjenestene som tilbys på smartopinion.com er gratis, kan ikke Smart Opinion holdes ansvarlig for noen skader på medlemmer eller tredjeparter.
10. Internett, Nettverkstilgjengelighet, og Sikkerhet
Medlemmet deklarerer og garanterer at han/hun er fullstendig klar over innholdet og begrensningene til internett, spesielt det faktum at teknologi som brukes til å overføre data over internett aldri er 100% pålitelig eller sikkert. Derfor, selv om vi bruker alle passende metoder for å beskytte dine personlig detaljer kan vi aldri garantere absolitt sikkerhet.
11. Markedsføring & Annonsering
For presentasjoner, promotering og markedsformål kan Smart Opinion gjengi visse opplysninger som et medlem spesielt har godkjent for å være tilgjengelig for oss. Når man aksepterer disse medlemsbetingelsene gir medlemmet Smart Opinion tillatelse til dette.
12. Diverse
Gitt den tekniske utviklingen av denne tjenesten sier de interesserte partene seg enige i at Smart Opinion forbeholder seg retten til å modifisere sine tjenester og/eller sine medlemsbetingelser. Smart Opinion forplikter seg til å informere alle medlemmer om disse modifikasjonene ved å skrive detaljert om dem på nettsiden smartopinion.com hvor medlemmer kan finne dem.
I tilfeller av konfrontasjon hvor en enighetsavtale ikke kan nås, vil alle prosedyrer videresendes til kompetente rettssystemer.