OM OSS
Smart Opinion samler individer som er villige til å delta i betalte undersøkelser fra tid til annen som dekker en rekke områder: nye produkter eller tjenester, nettsider, TV serier, mahasiner, reklame... Alle Smart Opinion medlemmene kan bestemme selv om de vil ta del i undersøkelsene som blir sent til dem, og er på ingen måte forpliktet til å delta med jevne mellomrom.
Hvorfor bør jeg bli et Smart Opinion medlem?


Du er unik- og det er også meningene dine! Ved å ta del i vårt panel er det en mulighet for deg til å gi oss dine meninger angående alle temaer som interesserer deg, samt ha noe å si angående aktualitetsspørsmål, eller ha en medvirkende hånd i morgendagens produkter.

Vi belønner deg hver gang! Ditt bidrag belønnes med penger og kompensjasjon for hver fullførte undersøkelse. Beløpet vil variere basert på lengden av spørreskjemaet. Du administrerer din egen konto på nettet.

Vi respekterer ditt privatliv! Vi opprettholder total taushetsplikt til enhver tid. Alle tilbakemeldinger til våre betalte undersøkelser vil bli taklet på statistisk vis, og dine personlige detaljer vil aldri bli delt med en tredjepart. Du står helt fritt til å bestemme om du vil ta del i hver enkelt undersøkelse.