PERSONVERN
1. Smart Opinion lager medlemsskapsfiler over paneldeltakere
Smart Opinion oppretter en fil som samler informasjon om alle medlemmer. Denne datainnsamlingen gjør at Smart Opinion kan administrere medlemskontoer, og bruke denne informasjonen til å produsere statistikk. Smart Opinion forplikter seg til å iverksette hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte all data av en privat og konfidensiell natur.
2. Personlig databeskyttelse og modifisering
Som spesialister på Internett-baserte markedsundersøkelser, er vi spesielt årvåkne med hensyn til behovet for å respektere privatliv, samt beskyttelse av eventuelle numeriske data vi får. Som ESOMAR medlem følger vi de regler og prinsipper fra den internasjonale koden CCI / ESOMAR for "Practice of Social and Market Research", samt alt av nasjonal lovgivning som gjelder. Alle medlemmer har rett til å nedlegge veto, tilgang og utbedre data som gjelder dem. Derfor kan paneldeltakeren bruke sin medlemskapsside for å rette opp, fullstendig avklare, oppdatere eller slette opplysninger som er uriktige, ufullstendige, tvetydige eller utdaterte, eller det som det er forbudt å samle inn, bruke, kommunisere eller spare. Hvert medlem kan utøve denne retten ved å følge prosedyren beskrevet i avsnittet "OFTE STILTE SPØRSMÅL". Når kontoen er stengt vil medlemmets personlige data bli arkivert (med samme grad av konfidensialitet) i 2 år, for referanseformål.
3. Cookies
En eller flere "cookies" vil bli plassert på harddisken til medlemmets datamaskin for å forenkle forvaltningen av Smart Opinion og for statistiske formål (sider som er konsultert, dato og klokkeslett de ble konsultert etc.). Medlemmet autoriserer "cookies" for å bli satt på plass, og deres bruk til Smart Opinion. Medlemmet gis anledning til å nekte installasjonen av "cookies" ved å endre nettleserinnstillingene i Internet Explorer og Netscape Navigator.